01/04/2013
Lisännyt Siivet ja juuret
0 kommenttia

Tätä sivustoa ei enää päivitetä

Tulevaisuustarkasteluun voit edelleen tutustua blogin ja yläotsikoiden kautta.

Uusimaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme jatkavat ja vahvistavat suunnittelu- ja kehittämisyhteistyötä strategisesti merkittävissä yhteistyökysymyksissä mm. tulevaisuustarkastelussa valittujen teemojen osalta. Teemojen alle koottua viittä yhteistä ohjelmaa toteutetaan ja tarkennetaan erilaisin projektein ja toimenpitein. Vuonna 2013 keskitytään erityisesti kohtien 4 ja 5 hankkeistukseen.

  1. Luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen (vetovastuu Hämeen liitolla)
  2. Kestävä elämäntapa eri aluevyöhykkeillä (Uudenmaan liitto)
  3. Sujuvat ja älykkäät matkaketjut  (Uudenmaan liitto)
  4. Cleantech –klusterin liiketoimintaohjelma (Päijät-Hämeen liitto)
  5. Venäjän osaamisen ja liiketoiminnan ohjelma (Uudenmaan liitto).

06/03/2013
Lisännyt Siivet ja juuret
0 kommenttia

Työn tulokset

Siivet kantaa – Juuret maassa

Siivet ja juuret tulevaisuustarkastelussa kysyimme miltä näyttää paras mahdollinen tulevaisuus vuonna 2040 ja miten pääsemme sinne, jaoimme tietoa tulevaisuuden näkymistä yhdeksän teeman kautta, rakensimme polkuja tulevaisuuteen, valitsimme yhteiset kehittämisteemat, ohjelmat ja projektit sekä testasimme uusia, yhteisiä työtapoja ja -välineitä. Tutustu esitteeseen:

Lue lisää →

22/01/2013
Lisännyt Siivet ja juuret
0 kommenttia

Työn tulokset esitellään tällä sivustolla helmikuussa

2.1.19

17/12/2012
Lisännyt Maija Toukola
0 kommenttia

Kärjet ja kiitokset johtoryhmältä -viimeistely jatkuu vuoden loppuun

 

Uudenmaan, Päijät-Hämeen ja Hämeen liittojen yhteistoiminta-alueen johtoryhmä  suorastaan puhkui  intoa, kun ”Siivet ja Juuret” tulevaisuustarkastelun  tuloksia käsiteltiin ryhmän kokouksessa 11.12. Helsingissä. Johtoryhmä arvosti työn laajaa vuorovaikutusta ja tulosten takana olevia monipuolisia näkemyksiä.

Työn tulokset heti käyttöön

Maakunnat valitsivat yhteiset kärjet, työkalut ja hankeaihiot ohjaamaan tulevan valtuustokauden toimintaa. Johtoryhmän suosituksesta jatkokehitettäviä hankeaihioita ovat mm. Lue lisää →

14/12/2012
Lisännyt Lauri Kuukasjarvi
1 Kommentti

Äänet on laskettu – suosikeiksi luonnonvarat, energia ja kestävä arki

 

Tulevaisuustarkastelun yhdeksän teeman visioluonnokset ovat olleet nähtävinä, tutustuttavina ja kommentoitavina 21. marraskuuta lähtien. Samaan aikaan laajan metropolialueen tulevaisuudesta kiinnostuneet ovat voineet osallistua äänestykseen ja valita viisi tärkeintä yhteistä visiota.

Nettiäänestyksen aikana visioluonnokset on esitelty myös Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntavaltuustoille, joiden jäsenet ovat ilmaiseet kantansa valitsemalla visioiden joukosta viisi tärkeintä. Kolmen viikon aikana Lue lisää →

05/12/2012
Lisännyt Maija Toukola
1 Kommentti

Päättäjät valitsevat suosikkejaan visioiksi

 

Laajan metropolialueen visioluonnokset ovat olleet nyt parin viikon aikana kuntien ja maakuntien päättäjien nähtävillä. Kierroksen aikana sadat luottamushenkilöt ovat saaneet käsiinsä valintatarrat, joilla he ovat osaltaan kertoneet näkemyksistään yhteisiksi visioiksi.

Lue lisää →

22/11/2012
Lisännyt Maija Toukola
0 kommenttia

Etelä-Suomen yhteiset visiot viimeistellään ja valitaan yhdessä

Laajan metropolialueen – Kanta-Häme, Päijät-Häme, Uusimaa – tulevaisuustyö on työpajoissa ja sivustolla tuottanut parhaita mahdollisia tulevaisuuskuvia yhdeksän eri teeman alle. Jokaisesta yhdeksästä teemasta on tuotettu kolme visiota.

Visioilla kuvataan parhaita mahdollisia tulevaisuudenkuvia pitkällä tulevaisuudessa. Ne auttavat suuntaamaan koko alueen yhteistä ja yhtenevää toimintaa kohden yhdessä valittuja tavoiteita.

Nyt selvitämme, mitkä tulevaisuudenkuvat parhaiten siivittäisivät Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen laaja-alaista yhteistyötä ja tarkempia toimenpiteitä?

Tutustu visioiden luonnoksiin Teemat -sivulla (yläpalkissa) ja osallistu niiden viimeistelyyn. Näkemyksistäsi ja ehdotuksistasi visioiden muotoilemiseksi voit kertoa osallistumalla keskusteluun ja kommentointiin kunkin teeman sivulla.

Lisäksi voit kertoa valinnallasi, mitkä viisi olisivat tärkeimpiä laajan metropolialueen visioiksi. Paina ”Äänestä” nappia ja näet kertyneet tulokset.

Kiitos kun osallistut!

20/11/2012
Lisännyt Lauri Kuukasjarvi
0 kommenttia

Jari Parkkonen: Hallinto toissijaiseksi, tekeminen ensisijaiseksi

Nyt kun ajankohtainen julkinen keskustelu on keskittynyt kuntavaalien tulokseen, julkiseen talouteen ja hallitusohjelman kunta- ja soterakenneselvityksiin, on jäänyt valitettavan vähäiseksi keskustelu siitä, mitkä ovat ne menestymisen eväät ja keinot, joilla tulevaisuudessa alueet, niiden yritykset ja ihmiset menestyvät hallintomuodosta riippumatta.
Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien välinen vuorovaikutus on kasvanut viimeisien vuosien aikana ja tulevaisuuden näkymät näyttävät

Lue lisää →

20/11/2012
Lisännyt Maija Toukola
4 Kommenttia

Hoksauksia arjen ilmastomyönteisiin valintoihin

Valtaosa suomalaisten henkilökohtaisista ilmastopäästöistä muodostuu asumisen, liikkumisen, ruoan ja kulutustavaroiden energiankulutuksesta, eli aivan tavallisissa arjen asioissa. Meillä jokaisella on siis hyvä mahdollisuus vaikuttaa merkittävään osaan päästöistämme jo nyt. Tästä huolimatta, ei ilmastoystävällisten valintojen tekemisestä ole muodostunut vielä arkipäivää kovinkaan monelle ihmiselle. Tähän tilanteeseen tarvitaan pikaista muutosta.

Ihmisten omaehtoinen hoksauttaminen voi monesti olla avain ilmastomyönteisten valintojen tekoon. Ilmastomyönteiset valinnat edellyttävät Lue lisää →

14/11/2012
Lisännyt Siivet ja juuret
2 Kommenttia

Saavutettavuus on kansainvälisen kilpailukyvyn edellytys

Helsingistä Pietariin pääsee Allegro-junalla kolmessa ja puolessa tunnissa ja lähivuosina kolmessa tunnissa. Lahdesta matka-aika on lähes tunnin lyhyempi.

Ennen vuoden 2010 loppua matkaan kului yli kaksi kertaa enemmän aikaa. Uusi juna onkin lisännyt matkustajien määrää kahdessa vuodessa noin 200 000:sta yli 300 000 matkustajaan. Ennusteet lupaavat matkustajamääräksi vuonna 2020 noin 700 000, viisumipakon poistuminen moninkertaistaisi luvut. 

Allegro on hyvä esimerkki siitä, kuinka sujuvoituvilla yhteyksillä on suuri vaikutus matkustajien ja tavaran liikkumisen määriin. Ajallinen läheisyys ei ole vain mukavuustekijä vaan sen välilliset vaikutukset talouteen ja maamme kilpailukykyyn ovat merkittäviä.
Lue lisää →